Produkter

Liste over alle produkter

Viser kun: Birket Grusgrav 
 

Birket Grusgrav: Støbegrus 0-4mm

 

Birket Grusgrav: Stabiltgrus 0-32mm

 

Birket Grusgrav: Singels 32-64

 

Birket Grusgrav: Perlesten 4-8mm

 

Birket Grusgrav: Paksten 64-200mm

 

Birket Grusgrav: Nøddesten 16-32mm

 

Birket Grusgrav: Harpet Grus 0-6mm

 

Birket Grusgrav: Filtergrus 0-4mm

 

Birket Grusgrav: Faldgrus 0-4mm

 

Birket Grusgrav: Bundgrus usorteret

 

Birket Grusgrav: Blandet Ærter, Nødder og Singels

 

Birket Grusgrav: Ærtesten 8-16mm