grusgrav.info - Grusgrave i Danmark

Mønstre i Tarup-Davinde Grusgrave

I grusgrave kan der tit ses mange spændende former og mønstre. Strukturerne
er som regel dannet af gletschere,
der overskred sand-, grus- og stenlagene
efter deres aflejring, men de kan også skyldes tetonik, der betyder forskydninger i jordskorpen. På den måde eksisterer der et flot mønster i Davinde-Tarup grusgrav der mest af alt minder om et øje.
Strukturerne er de såkaldte Sheath
folder.
 

Kommentarer

Skriv en kommentar »

 
Skriv en kommentar