Nysum Grusgrav

Nysum Grusgrav

Nørager grusgrave

Nysumgårdsvej 3, 9610 Nørager , Nordjylland

Ejes og drives af Colas A/S. I grusgravene udvindes, vaskes, knuses og sortereres der stenmaterialer overvejende til brug ved fremstilling af asfalt. Derudover fremstilles der stenmaterialer i knust og uknust form i en række standardsorteringer. Det drejer sig bl.a. om stabil grus, grus til betonfremstilling, sand til opfyld, mv.

 

Nysum Grusgrav produkter

Desværre ingen produkter fra denne grusgrav

 
Disse produkter kan købes online